Tag Archive for piece kondensacyjne

System kominowy z z tworzywa sztucznego – to nie żart

Dotychczas stosowane układy kominowe, wsparte na elementach ceramicznych, odczuwalnie wpływały na koszt systemu. Potrafiły kosztować do 5-10 tys. zł. Współcześnie wytwarzane gazowe kotły kondensacyjne dają nam zaoszczędzić koszty. Spaliny wytwarzane przez nowoczesne kotły uzyskują tak niskie temperatury, że wskazane jest zainstalowanie instalacji opartych na rurach polipropylenowych. Przepływ gazów spalinowych jest wymuszany poprzez zamontowany w piecu nawiew. Za tym pośrednictwem kocioł funkcjonuje równomierni i nie potrzebujemy się niepokoić o tzw. cug kominowy, jak to miało miejsce w wypadku starych typów pieców. Wytwórcy kotłów oferują własne zestawy do odprowadzania gazów spalinowych. Produkowane są także tańsze produkty zamienne. Regularnie stosowanym podłączeniem jest układ montowany w wnętrzu komina. Takowy układ pochłania wydatki rzędu 1000-1500 zł. W wypadku układu montowanego w kamienicy koszty zwiększają się w związku z długością rur. W wypadku domu zamieszkiwanego przez jedna rodzinę, wolno stojącego o mocy do 21 kW da się znacząco obniżyć wydatki, usuwając spaliny poprzez boczną ścianę budynku. Wówczas kwoty kształtują się rzędu 300-500 zł. Takie rozwiązanie sprawdzi się także do pawilonów produkcyjnych i oddzielnych magazynów. W tym przypadku nie ma zakresów parametrów mocy pieca. Przy modernizacji kotłowni da się wykorzystać obecny przewód kominowy i odprowadzić spaliny starym ujściem, a powietrze do kotła może być doprowadzone oddzielnym przewodem. W tym wypadku tworzy to system rozłączny 2x80mm. Bez względu na to, czy poprowadzimy instalację wyprowadzającą spaliny do boku budynku, czy też w szachcie lub rozdzielczy. W wypadku pieca nisko temperaturowego wydatek ten jest nieco mniejszy dzięki zastosowaniu komponentów polipropylenowych.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10