Tag Archive for ogrzewanie z fotowoltaiki

Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Określenie Prosument to połączenie słów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją wytwarza i przekazuje nadwyżki do elektrowni.

Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Przeszkodą była nie tylko cena, ale także kłopot z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu oraz utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe przerwy w dostarczeniu energii z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na oddanie nadwyżek energii do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Ważne: energetyczna sieć nie ma możliwości magazynować energii. Nadwyżka energii przesłana do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym ma możliwość odzyskać energię wytworzoną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci uściśla, w jakim okresie przesłana nadwyżka może zostać odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest umiejętne dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. aby umowa z operatorem mogla być w ogóle rozliczona konieczna jest wymiana liczników energii na te dwukierunkowe

Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie domu w urządzenia elektryczne, które będą mogły energię dodatkową z fotowoltaikizużyć np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu jednorodzinnego może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku typowej rodziny zużywającej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być dwu, trzykrotnie za duża.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki energii oraz sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwoli na ogrzewanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla 4-osobowej rodziny przez cały rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub wykorzystanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także zużyć na:

– ogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą elektrycznych mat dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest wykorzystanie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na cel ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwukrotnie większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w poprzednim przykładzie lub też podzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– innym rozwiązaniem jest montaż klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w czasie wysokich temperatur schłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego kilkanaście lat temu o kubaturze powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją wykorzystać:

– montując piec na prąd do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie budynku w okresach wiosny oraz jesiennych.

– wydając pieniądze na gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w domu mamy zamontowane ogrzewanie wodne podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzewania domu opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.

Fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i ma problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje tak zwana umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanenajczęściej wiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywiste jest, że z punktu widzenia osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o dodatkowe lata. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie stratę. Głównym powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakup instalacji o za dużej mocy w porównaniu do zapotrzebowania na energię elektryczną.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub celowe oszukiwanie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, mała konkurencja, a te większe instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania „na zapas”,
– nowe urządzenia zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia typu LED.
Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10