Tag Archive for {ochrona|zabezpieczenia|osłony| brzegów

{Ochrona|Zabezpieczenia|Osłony| brzegów

Uszczelki rantów służą do uszczelniania odsłoniętych, wystających części. Najczęściej są stosowane w budownictwie i przemyśle, w niemal każdej gałęzi przemysłu: energetyce, przewodach wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwie – w każdym miejscu, gdzie konieczne jest nakrycie i zabezpieczenie ostro lub nierówno zakończonych brzegów szkła, drzwi, włazów, listew. Posiadają dużą odporność na warunki zewnętrzne (promieniowanie UV, temperaturę) oraz oddziaływanie różnorodnych związków (oleje, benzyna itp.). Uszczelki brzegowe służą jako uszczelnienia przed wodą, zawilgoceniem, pyłem, jak również olejem i benzyną. Zrobione z EPDM, PVC lub NBR. Wszystko to sprawia, że są one najlepszym materiałem do uszczelniania. Uszczelnienia rantowe mają elastyczną część do uszczelnienia (część wykonaną po boku lub na górze) i element mocujący. Typ zastosowanej osłony uzależniony jest od szerokości rantów, na których ma być zamontowana i oczekiwanego sposobu uszczelnienia. Takie uszczelnienia w części mocowania są wyposażone w metalowy pancerz do bardzo pewnego montażu, jaki zaciska się na rancie elementu. Wyjątkowa technologia wykonania wkładu stalowego daje gwarancję, że uszczelnienia te są bardzo elastyczne i można je zginać w dowolnej płaszczyźnie, pomimo wykorzystania elementów metalowych. Dla każdej osłony dostępne są szczegóły tyczące średnicy gięcia w milimetrach, grubości krawędzi, gdzie osłona może być umieszczona oraz typu wykorzystanego materiału.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10