Tag Archive for nadwyżka energii

Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Określenie Prosument to połączenie słów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją wytwarza i przekazuje nadwyżki do elektrowni.

Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Przeszkodą była nie tylko cena, ale także kłopot z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu oraz utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe przerwy w dostarczeniu energii z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na oddanie nadwyżek energii do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Ważne: energetyczna sieć nie ma możliwości magazynować energii. Nadwyżka energii przesłana do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym ma możliwość odzyskać energię wytworzoną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci uściśla, w jakim okresie przesłana nadwyżka może zostać odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest umiejętne dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. aby umowa z operatorem mogla być w ogóle rozliczona konieczna jest wymiana liczników energii na te dwukierunkowe

Fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i ma problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje tak zwana umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanenajczęściej wiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywiste jest, że z punktu widzenia osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o dodatkowe lata. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie stratę. Głównym powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakup instalacji o za dużej mocy w porównaniu do zapotrzebowania na energię elektryczną.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub celowe oszukiwanie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, mała konkurencja, a te większe instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania „na zapas”,
– nowe urządzenia zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia typu LED.
Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10