Tag Archive for Kocioł kondensacyjny do ogrzewania budynków

Kondensacja, czyli to co dzieje się pod obudową pieca

Piece z funkcją kondensacji to najbardziej popularne sprzęty wybierane przez inwestorów do grzania nowych zabudowań jednorodzinnych. Jest to ekonomiczny i efektywny sposób na system ogrzewania. Kondensacja w piecu to po prostu skroplenie pary wodnej zawartej w spalinach. Ze spalenia materiałów opałowych wydobywczych, składających się przede wszystkim ze związków węgla i wodoru, otrzymuje się dwutlenek węgla i parę wodną. H2O jest też jednym ze cząstek wybranego paliwa oraz powietrza, które dociera do palnika pieca. W skutku tego spaliny z pieców w dużej części składają się z pary wodnej. Standardowe piece niekondensacyjne nie wykorzystują całej energii skumulowanej w spalanym w nich paliwie. Cząstka, określana mianem „ciepło utajone”, uchodzi wraz z parą wodną razem ze spalinami. By do podgrzewania wody w kotle było wykorzystane również ciepło utajone, para wodna zawarta w spalinach musi się skroplić, bo w tym procesie jest uwalniana energia cieplna. W okolicznościach, jakie występują w systemie spalinowym kotła kondensacyjnego (skład mieszanki paliwa, ciśnienie), łatwo ulega ona skropleniu, czyli przechodzi ze stanu gazowego w ciekły. Wystarczy aby gazy spalinowe obniżyły swoja temperaturę w wymienniku ciepła pieca do temperatury punktu rosy, która dla gazu ziemnego spalanego w najlepiej regulowanym palniku wynosi około 57°C. Powstały kondensat, czyli skondensowana para wodna, to odpad całego procesu. Jest odprowadzany przez odpływ kondensatu na zewnątrz kotła.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10