Tag Archive for kable grzewcze Elektra

Kabel grzewczy samoregulujący Elektra ø6x8mm

Przewody grzewcze samoregulujące Elektra ø6x8mm 16W to kable zmiennooporowe używane jako system przeciwzamarzaniowy do instalacji rur i rurociągów, rur dachowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz pozostałych elementów mechanicznych. Stosuje się je do montowania bezpośrednio na ochranianym detalu. Samoregulowanie bazuje na możliwości do wydzielania niestałej ilości energii cieplnej w zależności od warunków otoczenia. Gdy zmniejsza się temperatura, przewody intensyfikują własną moc grzejną i stosownie ją obniżają, kiedy temperatura podnosi się. Zmiany mocy występują tylko w punktach różnicowania się temperatur, zatem kable mają możliwość się stykać i krzyżować i nie zagraża im przegrzanie. W zależności od charakterystyki instalacji montuje się różnego rodzaju kable samoregulujące Elektra ø6x8mm. Zestawy Elektra ø6x8mm o mocy 16 W/m zawierające kabel zakończony kablem zasilającym i wtyczką przeznaczone są do indywidualnego montażu na krótszych odległościach lub innych miejscach wymagających nagłej reakcji. W większych układach, stałych, stosuje się przewody cięte na odpowiednie długości (z bębna) wraz z ekstra sterowaniem pracy kabla. Wielkości maksymalne kawałków przybliża tabelka z parametrami producenta. Kabel grzejny Elektra ø6x8mm 16W mimo możliwości samoregulujących funkcjonuje też w dodatnich temperaturach środowiska i czerpie pewną ilość energii. Wykorzystanie prawidłowej regulacji dodatkowej zlikwiduje pobieranie prądu wtedy, kiedy nie jest konieczna praca kabla.

Kable z samodzielną regulacją – zastosowanie i dobór

Przewody grzejne samoregulujące Elektra Selftec to przewody o zmiennej rezystancji stosowane jako system przeciwzamarzaniowy do rur i rurociągów, ruch dachowych, zaworów, siłowników, zawiasów i rygli oraz pozostałych detali mechanicznych. Wykorzystuje się je do montażu bezpośrednio na ochranianym elemencie. Samoregulacja polega na możliwości do wydzielania niestałej ilości ciepła zależnie od temperatury środowiska. Kiedy zmniejsza się temperatura, kable podnoszą własną moc grzejną i stosownie ją obniżają, kiedy temperatura podnosi się. Zmiany mocy zachodzą tylko w miejscach zmiany temperatur, zatem kable mogą się dotykać i krzyżować oraz nie grozi im przegrzanie. Zależnie od parametrów instalacji montuje się różnego rodzaju przewody samoregulujące Selftec. Zestawy Elektra Selftec o mocy 16 W/m mające w składzie przewód zakończony przewodem zimnym i wtyczką dedykowane są do indywidualnego montowania na niewielkich odcinkach rur albo innych miejscach wymagających błyskawicznej reakcji. W dużych układach, stałych, stosuje się kable dopasowane na odpowiednie odcinki (z bębna) wraz z ekstra sterowaniem pracy przewodu. Długości maksymalne kawałków przybliża tabela z wytycznymi producenta. Przewód grzejny Selftec pomimo możliwości samoregulujących funkcjonuje także w plusowych temperaturach środowiska i pobiera jakąś ilość energii. Montaż odpowiedniej regulacji dodatkowej wyeliminuje pobieranie prądu w sytuacjach, gdy nie jest obowiązkowa praca kabla.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10