Archive for Motoryzacja

Uszczelka do chłodni

Transport żywności i innych szybko psujących się towarów na duże odległości wciąż stawiało spore wymogi przed spedytorem. W pierwszej kolejności latem, kiedy temperatura powietrza bezustannie jest wysoka. Z tej przyczyny tak ważne jest zachowanie w dobrym stanie uszczelek w kontenerze . Szczególnie w przypadku wiezienia pożywienia należy zadbać o to, by utrudnić przenikanie pyłu, wilgoci oraz wymianę powietrza przez nieszczelności między skrzydłami drzwi i futryną. Najbardziej narażone na nieszczelności są wrota kontenera, dlatego należy dbać o dobrą jakość uszczelnień na obrzeżu drzwiczek. Izolacje gumowe dzięki swojej odkształcalności i odporności na działanie chemiczne różnych substancji nadają się do tego najlepiej. Ewentualne szczeliny biorące się z luzów oraz krzywienia się szkieletu chłodni w ruchu są uszczelniane dzięki odkształcalnym wargom gumowych uszczelek. Mamy wiele metod montowania uszczelek, na przykład uszczelki z poduszką powietrzną wsuwane do odpowiednich prowadnic w profilach, uszczelki zakładane na brzegi drzwi albo uszczelki wykonane jako całość w profilu z PCV nakładanym na obrys drzwiczek.
Read more

Lampy samochodowe

Oświetlenie pojazdów TIR-ów musi wytrzymać spore trudne warunki, być znacznie bardziej bezbłędne i gwarantować cudowne podświetlenie aż po kres każdej jednej drogi, bowiem każdorazowe długotrwałe wykorzystywanie żarówek do ciężarówek i aut użytkowych co chwila doprowadza je do kresu wytrzymałości. Nowe ustalenia prawne wprowadzają co więcejoprócz tego przymus oznakowania odbiciowego krawędziowego nowo zarejestrowanych w Polsce pojazdów ciężarowych. Oznakowanie odbijające światło krawędziowe z tyłu musi być umiejscowione na ciężarówkach szerszych niż 2100 mm należących do grupy N2 o największej masie całkowitej większej niż 7,5 t oraz N3 i O3 i O4. Z kolei boczne należy montować na autach o długości większej niż 6000 mm przynależnych do kategorii: N2 o największej masie totalnej przewyższającej 7,5 t oraz N3, O3 i O4. W przypadku innych kategorii ciężarówek, także3 podwozia pojazdu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego odblaski jest niekonieczne, ale nie mocuje się go na autach kategorii M1 i O1. Oznaczenie odblaskowe obrysowe może być zrobione przy użyciu linii nieprzerwanych albo nieciągłych o barwie białej lub żółtej. Oznakowanie odblaskowe obrysowe wybitnie poprawia widoczność samochodu ciężarowego w trudnych warunkach, dlatego poprawia bezpieczeństwo na trasie.

Krótkofalówki na motocykl

W czasie nauczania kursantów na prawo jazdy na motocykl celowa jest ustawiczna łączność między szkoleniowcem, a przyszłym motocyklistą. Odległość między kursantem a instruktorem powinna zapewniać ponadto ciągłą widzenie się, tak więc na ogół nie jest większa niż 50m. Instruktor widząc styl jazdy ucznia jest w stanie dyktować jemu uwagi, które kursant musi poprawnie wykonać. To komenderowanie musi odbywać się po cichu, gdyż nikt nie będzie wykrzykiwał instrukcji przez megafon, a przecież jadący na motocyklu ma założony przecież na głowie kask ograniczający dźwięki otoczenia. Pożądanym rozwiązaniem są w tej sytuacji radiotelefony przystosowane dla nauki jazdy, które dają się włożyć do kieszeni czy w plecaku motocyklisty, zasilane z własnych ogniw.
Read more

Uszczelnienia kontenerowe

Uszczelki do kontenerów to szeroka gama artykułów o dużym wachlarz zastosowania. Tego rodzaju produkty są stosowane nie tylko do izolowania drzwi kontenerów, ale również do łączenia kontenerów, uszczelnień kontenerów chłodniczych, drzwi i bram wjazdowych itp. Możliwe do kupienia są uszczelnienia gumowe o wielorakiej twardości określanej w stopniach Shore’a, uszczelki wyprodukowane z PCV oraz łączone – PCV z elementami z gumy.

Uszczelki kontenera dobiera się na podstawie wymiarów drzwi, dostosowując długość elementów do miejsc, w których mają być założone, biorąc również pod uwagę szerokość szczelin, które powinny być uszczelnione.

Płyty do wózków widłowych

Dla ułatwienia załadunku większych towarów stosuje się najazdy i przejazdy. Używa się ich z reguły w sytuacjach, kiedy do pokonania jest jakaś przeszkoda na przykład klatka schodowa albo jako łącznik łączący rampę z kontenerem. Służą zwłaszcza jako ciąg transportowy do wygodnego manewrowania maszyn, niewielkich pojazdów kołowych, gąsienicowych, paleciaków czy wózków inwalidzkich.

Robi się je albo jako osobne szyny i używa w parze a wtedy ich rozstaw zalezy od rozstawu kół przemieszczanej maszyny albo jako płaską płaszczyznę, która ułatwia przemieszczanie na całej szerokości busa.

Najazdy samochdowe na rampę wykonywane są z reguły na jedną szerokość i tworzą jednolitą płaszczyznę utworzoną z tworzywa antypoślizgowego lub są taką powłoką bezpieczną powlekane. Popularne zwłaszcza są rampy zrobione z profili kształtowych z lżejszego materiału, bowiem nieduża waga przy zachowaniu dużej sztywności konstrukcji ułatwia ich składanie i używanie.

Lekkie i poręczne najazdy aluminiowe służą do przenoszenia i rozładunku niewielkich pojazdów takich jak motocykle, małe traktorki ogrodowe itp. Dopuszczalny ciężar ładunku pary takiego najazdu słabnie wraz z jego długością, ale też ze wzrostem szerokości jednego najazdu. Trzeba wziąć pod uwagę, że rozmiar roboczy przejazdu, po którym porusza się pojazd, jest nieco mniejszy od całkowitej szerokości zewnętrznej.

Naprawa burty aluminiowej

Przy naprawie lub modernizacji skrzyni ładunkowej należy na wstępie usystematyzować kilka spraw. Zacznijmy od wysokości zabudowy, gdyż od tego zależą koszty przeróbki.

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest burta wysokości 400 mm, gdyż do tego celu można użyć zwykłego profilu wykonanego w jednym kawałku. W rozwiązaniach, kiedy burta ma mieć inną wysokość, trzeba użyć do zabudowy desek aluminiowych o szerokości 100, 150 lub 200 mm. Deski te zespala się ze sobą za pomocą systemu pazurków, które pozwalają na połączenie wszystkich elementów w jedną całość bez konieczności stosowania śrub czy nitów.

Kolejną sprawą jest to, czy planujemy burty malować, czy nie mają być niczym pokryte. Aluminium jest tworzywem, które łatwo się niszczy. Profile burtowe występują w dwóch wykonaniach: z aluminium surowego i anodowanego, które w procesie tworzenia jest pokrywane warstwą ochronną zapobiegającą utlenianiu. Jeśli deski będą czymś pokrywane, wybierz surowe aluminium, bo jest bardziej opłacalne, a przecież naklejka będzie stanowiła warstwę ochronną. Gdy zamierzasz zachować metaliczny wygląd zabudowy, lepiej wybrać aluminium anodowane – droższe, ale już zabezpieczone.

Następny wątek to przegrody. W aucie krótkim, do 3 metrów, wystarczą słupki zewnętrzne, mocowane w narożach. Do samochodu długiego warto zastosować dodatkowo kłonice środkowe dzielące zabudowę na mniejsze kawałki, przez co osobne odcinki burtowe będą lżejsze i lżej je będzie otwierać jednej osobie. By mieć możliwość załadowania z boku auta ładunku długiego, słupki boczne powinny mieć możliwość zdemontowania na czas załadunku.
Do tego służą zaczepy mocowane do obrzeża skrZyni.

Ostatnią rzeczą jest system zamykania burt. Można użyć zamknięć zewnętrznych mocowanych na powierzchni burty, ale lepiej wygląda specjalny profil kończący mocowany na skraju zabudowy, zawierający już na wyposażeniu komorę z zamknięciem. Dzięki temu auto w trakcie poruszania nie ma części wystających i stawia mniejsze opory aerodynamiczne.

Pasy do burty

Układ podwójnej podłogi w firance pozwoli w cwany sposób wykorzystać kolejny zakres do załadunku. W ten sposób daje się umieścić na górnym poziomie jeszcze nawet do dwunastu ton skrzyń. W przypadku załadunku samych europalet podwaja się w ten sposób liczbę miejsc paletowych w burtofirance. Na czas wyjazdów niewymagających zdublowanego załadunku, fragmenty montażowe całego układu listwy pomiędzy kłonicami z identycznymi otworami, utrzymujące dźwigary poprzeczne.

Użyte rozwiązanie pomiędzy otworami pozwala w razie konieczności określać położenie następnego poziomu dowolnie w kolejnym odstępie między leżącymi obok dwoma słupkami.

Uzupełnieniem mogą być dźwigary wzdłużne uzupełniające, które są delikatniejsze i nie służą do noszenia ładunku, a jedynie do przymocowania elementów podtrzymujących palety, takich jak przegrody poprzeczne czy pasy unieruchamiające. Listwy pomocnicze montuje się w ceownikach, w które w razie konieczności można włożyć także standardowe ograniczniki (drewniane albo aluminiowe).

Sklepy CB radio Katowice, Poznań, Białystok

Sklep CB Radio Katowice, Gdańsk, Lublin

Naprawa skrzyni ładunkowej

Przy remoncie lub przeróbce skrzyni ładunkowej trzeba na wstępie usystematyzować kilka tematów. Zacznijmy od wysokości zabudowy, ponieważ od tego zależą koszty całej inwestycji.

Najbardziej ekonomicznym wyborem jest burta wysokości 400 mm, bo do tego celu da się użyć fabrycznego profilu skonstruowanego w całości. W rozwiązaniach, kiedy zabudowa ma mieć odmienną wysokość, trzeba użyć do roboty paneli aluminiowych o szerokości 100, 150 lub 200 mm. Profile te montuje się ze sobą za pomocą systemu uchwytów, które pozwalają na zespolenie wszystkich elementów w jedną całość bez potrzeby stosowania śrub czy nitów.

Drugą sprawą jest to, czy planujemy burty malować, czy nie mają być niczym pokryte. Aluminium jest metalem, które łatwo się niszczy. Profile burtowe występują w różnych wykonaniach: z aluminium surowego i anodowanego, które w procesie wytwarzania jest pokrywane warstwą ochronną zapobiegającą utlenianiu. Jeśli profile będą czymś pokrywane, wybierz surowe aluminium, bo jest tańsze, a przecież naklejka będzie stanowiła warstwę ochronną. Jeśli zamierzasz otrzymać metaliczny wygląd burt, lepiej wybrać aluminium anodowane – droższe, ale już zabezpieczone.

Kolejny temat to przegrody. W samochodzie niedługim, do 3 metrów, wystarczą kłonice narożnikowe, mocowane w narożach. Do auta długiego warto dać dodatkowo kłonice boczne dzielące zabudowę na mniejsze odcinki, dzięki czemu pojedyncze kawałki burtowe będą lżejsze i łatwiej je będzie otwierać jednej osobie. By mieć możliwość załadunku z boku auta ładunku długiego, kłonice boczne powinny mieć możliwość demontażu na czas załadowywania.
Do tego przeznaczone są kieszenie mocowane do obrzeża skrZyni.

Jeszcze jedną sprawą jest rozwiązanie domykania burt. Można użyć zamknięć zewnętrznych mocowanych na powierzchni burty, ale korzystniej specjalny profil zakończeniowy nitowany z boku burty, zawierający już w sobie komorę z zamkiem. Dzięki temu ciężarówka w trakcie poruszania nie posiada elementów wystających i stawia mniejsze opory powietrzne.

Belki do kontenera

Układ podwójnego poziomu w TIRze zezwoli w chytry sposób zyskać kolejny obszar na palety. Dzięki tej sztuczce można przewieźć na górnej podłodze jeszcze nawet do dwunastu ton towaru. W przypadku załadunku samych typowych palet podwaja się w ten sposób ilość miejsc paletowych w aucie. Podczas transportów niewymagających zdublowanego załadunku, fragmenty montażowe całego układu mocuje wzdłużne z takimi samymi otworami, dźwigające dźwigary poprzeczne.

Użyte rozwiązanie pomiędzy otworami pozwala w razie konieczności określać umiejscowienie następnego poziomu niezależnie w każdym przedziale pomiędzy kolejnymi dwoma słupkami.

Uzupełnieniem mogą być legary wzdłużne dodatkowe, które są delikatniejsze i nie służą do noszenia skrzyń, lecz wyłącznie do przymocowania elementów unieruchamiających przewożony ładunek, czyli przegrody w poprzek auta czy pasy unieruchamiające. Listwy dodatkowe montuje się w kieszeniach stelażowych, w które w razie potrzeby można włożyć również zwykłe ograniczniki (drewniane albo aluminiowe).

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10