Kabel grzewczy samoregulujący Elektra ø6x8mm

Przewody grzewcze samoregulujące Elektra ø6x8mm 16W to kable zmiennooporowe używane jako system przeciwzamarzaniowy do instalacji rur i rurociągów, rur dachowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz pozostałych elementów mechanicznych. Stosuje się je do montowania bezpośrednio na ochranianym detalu. Samoregulowanie bazuje na możliwości do wydzielania niestałej ilości energii cieplnej w zależności od warunków otoczenia. Gdy zmniejsza się temperatura, przewody intensyfikują własną moc grzejną i stosownie ją obniżają, kiedy temperatura podnosi się. Zmiany mocy występują tylko w punktach różnicowania się temperatur, zatem kable mają możliwość się stykać i krzyżować i nie zagraża im przegrzanie. W zależności od charakterystyki instalacji montuje się różnego rodzaju kable samoregulujące Elektra ø6x8mm. Zestawy Elektra ø6x8mm o mocy 16 W/m zawierające kabel zakończony kablem zasilającym i wtyczką przeznaczone są do indywidualnego montażu na krótszych odległościach lub innych miejscach wymagających nagłej reakcji. W większych układach, stałych, stosuje się przewody cięte na odpowiednie długości (z bębna) wraz z ekstra sterowaniem pracy kabla. Wielkości maksymalne kawałków przybliża tabelka z parametrami producenta. Kabel grzejny Elektra ø6x8mm 16W mimo możliwości samoregulujących funkcjonuje też w dodatnich temperaturach środowiska i czerpie pewną ilość energii. Wykorzystanie prawidłowej regulacji dodatkowej zlikwiduje pobieranie prądu wtedy, kiedy nie jest konieczna praca kabla.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10