System samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Podczas prac wykończeniowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej usuwanie pokrywy śnieżnej z dachu. Do tego celu służą kable grzejne o właściwej wydajności i długości. Są one ułożone w korytach dachowych i spustach oraz rozesłane pomiędzy linami stalowymi przy brzegu dachu. Aby system był skuteczny należy dopasować właściwe zagęszczenie kabli. W tym celu dokonuje się stosownych obliczeń wg. instrukcji producenta z uwzględnieniem miejsca inwestycji. Kable grzewcze przymocowuje się za pośrednictwem uchwytów dystansujących z PCV lub przyczepia taśmami metalowymi. Samoczynne załączenie instalacji i bieżące usuwanie pokrywy śniegowej gwarantuje sterowanie. Zainstalowany poza budynkiem sensor temperatury oraz wilgotności dostarcza dane do sterownika nadrzędnego, który w odpowiednim momencie uruchamia cały układ. Przed założeniem instalacji należy zweryfikować dopuszczalne obciążenie instalacji elektrycznej i dobrać odpowiednie zabezpieczenie.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10