Elfa Freestanding, czyli wymarzona garderoba

Nazwa owego rozwiązania stylu elfaFreestanding ma pochodzenie od angielskiego słowa wolny. Rozwiązanie wolno stojące stosujemy kiedy nie można zainstalować zabudowy na ścianie. Oraz zakładamy postawić osobny zespół nośny w wolnej przestrzeni. To rozwiązanie to przykład posadowionego regału zaopatrzonego w składowe do przechowywania systemu pod marką elfa. Długość konstrukcji freestanding określają składowe konstrukcji podtrzymującej regału w formie podzespołu wzmacniającego. Ów będzie miał wskazane parametry szerokości i to będzie 60 lub wielkość 90 centymetrów. Z takich elementów, wykonuje się kolejne moduły. Moduł to przestrzeń między pionowymi szynami wypełniona składowymi całości stojaka. Tak więc przyszła budowa być może skonstruowana z modułów sześćdziesiąt lub dziewięćdziesiąt centymetrów i zwielokrotnienie każdego z tych wielkości. Na wysokość tego regału, jest również określona i jest zależna od wielkość pionowych szyn. Pionowe szyny będą dostępne w wielkościach sto trzy, sto pięćdziesiąt osiem i 212 cm. Resumując, takowy regał mógłby mieć najmniejszą długość 60 centymetrów lub jeszcze większą jako zwielokrotnienie takiego wymiaru. Taka wysokość będzie zaczynać się od 1 a kończyć się na 2,1 metra. Elementy jakie można będzie w nim zamontować, to do nabycia z wieszanego systemu elfa.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10