Pompa dostarczająca ciepło- w którym miejscy zamontować jednostkę umiejscowioną na zewnątrz

Pompy ciepła w Polsce są bardzo lubiane. W wersjach Split opartych na sekcji zewnętrznej istotne jest jej umiejscowienie. Zagadnienie emisji decybeli – normy wymagają aby na granicy naszej działki nie przewyższać maksymalne 50dB(A) w dzień i 40dB(A) podczas nocy. Natomiast pompy działają w przedziale 55-70dB(A). Wobec powyższych informacji lokalizacja ich musi znajdować się w odpowiedniej odstępstwie od granicy. Średnio wyniesie to orientacyjnie 8-13m. Kłopot, gdy rozmieszczenie domu wobec skraju działki przekreśla utrzymanie tej linii granicznej.. Jednostka montowana na zewnątrz pompy ciepła może oziębić przepuszczające przez nią powietrze o około 10-12 stopni. Prawdopodobnym więc jest, że przypuszczalny szlak komunikacji pieszej zlokalizowany obok, może zostać oblodzony nawet na wiosnę. Należy wobec tego zachować odległość 3 m od pompy by uniknąć owego efektu. Powietrze wydostające się z pompy ma też zmieniony skład chemiczny i nie wskazane jest sadzenie roślin w pobliżu wylotu skroplin. By uniknąć zamarznięcia kondensatu na wysokości ziemi lub uszkodzenia elewacji trzeba przygotować otoczony krawężnikami podkład żwirowy. Szukając właściwego stanowiska dla naszej jednostki zewnętrznej trzeba jeszcze nie zapominać o wymogach producenta co do odległości wymaganych przez serwis. Sekcja musi znajdować się co najmniej 40 cm od poziomu gruntu. Dla zminimalizowania drgań trzeba zastosować podstawki izolujące drgania. W informacjach od producenta znajdziemy także informację o minimalnych i największych odcinkach przewodów z składnikiem chłodniczym oraz amplitudę między jednostką zewnętrzną a tą zlokalizowaną wewnątrz. Wszyściuchne wyżej wymienione elementy należy rozważyć planując umiejscowienie pompy.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10