Zawory c.o.. W jakim miejscu je instalujemy i jakie pełnią zadania.

Pokrętła c.o. w układzie pełnią jedne z ważniejszych funkcji. Fundamentalnym zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ekonomicznej eksploatacji. Mają także udoskonalać i wspierać funkcjonowanie osprzętu z centralnego ogrzewania. Trudno jest je podzielić wyłącznie z uwagi na zadanie, bo przeważnie spełniają ich kilka. Zawory grzejnikowe jeszcze parę lat wstecz stosowano tylko grzybkowe. Przy ich pomocy dało się manualnie regulować krążeniem c.w.u.. Dziś montuje się zawór termostatyczny, powrotny i odpowietrzający. Zawór termostatyczny zbudowany jest z zaworu (wkładki termostatycznej) posiadającej element nastawczy i pokrętła (element regulacyjny). W głowicy jest czynnik reagujący (ciało gazowe, ciało płynne czy parafina) powodujący położenie nacisku elementu popychającego rdzeń zaworku. Zamontowanie zaworku odcinającego pozwala na demontaż grzejnika lub wypróżnienie jego bez nakazu opróżniania wody z całej instalacji. Obecnie normą stało się uposażenie wszelakiego zbywanego kaloryfera w ręcznie regulowany zawór odpowietrzający. Zawory bezpieczeństwa jak same określenie podpowiada pełnią funkcję zabezpieczenia urządzeń w układzie c.o. przed przewyższeniem krytycznego ciśnienia. Jest to jeden z ważniejszych zaworów w układzie c.o.. Aby właściwie funkcjonował muszą być spełnione następujące wymogi:

– instalacja bezpośrednio na źródle ciepła lub w jego bezpośredniej okolicy

– kierunek strzałki z korpusu zaworu powinno być spójne z kierunkiem przepływu substancji grzewczej

– nie montujemy żadnej aparatury na odcinku spajającym zawór z układem c.o.

– średnica rur i zaworków powinny być takie same.

– co najmniej co 12 miesięcy dokonujemy kontroli zaworu.

Do owej grupy zaliczają się również zawory zwrotne lub różnicowe, które w schematach przepływu wymuszonego zapewniają prawidłowy kierunek krążenia czynnika.W układach c.o. spotyka się jeszcze zaworki mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają element grzejny zaczerpywany z zasilana i powrotu w sieciach systemu centralnego ogrzewania i c.w.u.. Zaworki kulowe odcinające montowane przed i za przyrządem typu pompa, filtr, zawór zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (składające się z zaworu spustowego i odpowietrznika) instalowane w najwyższym punkcie schematu grzejnego.Różnorodność ról i rodzai zaworów sprawia, że nasze lokalne instalacje grzejne funkcjonują pewnie i efektywnie.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10