Przewody do osuszenia betonu.

W przypadku złej aury, opadów białego puchu czy wody dużo prac do wykonana na budowie musi być zatrzymanych. Dotyczy to przede wszystkim zadań betoniarskich. Świeżo zalany beton w ekstremalnych okolicznościach istnieje prawdopodobieństwo że nie będzie mógł się zawiązać. Rozwiązaniem w tej okoliczności są przewody Elektra BET. Przeznaczone są one do zabezpieczenia zaprawy betonowej i skracają proces suszenia betonu w okolicznościach trudnych. Krańcową temperaturą w jakiej kabe mają możliwość funkcjonować stanowi -15 stopni. Kabel montuje się wprost na zbrojeniu a kolejno zalewa betonem. Po dokończeniu etapu dojrzewania odcina się końcówkę z wtyczką. Kable Elektra BET posiadają wysoką wydajność energetyczną . W zależności od typu deskowania wymaga się odpowiedniej wydajności grzewczej. Przy montażu na desce o grubości 12 milimetrów z otuliną pięćdziesiąt milimetrów wymaga się 75 W/m2, żądany odstęp układanych przewodów to 50 centymetrów. Przy deskowaniu ze stali z otulina wymóg 100W/m2 z odstępem 38 centymetrów. Przy bez izolacji stali czy cieniutkiej sklejce sto pięćdziesiąt W/m2 z odstępem między przewodami 25 cm. A jeśli szalówka jest ze stali bez izolacji dwieście W/m2 i dwadzieścia centymetrów między przewodami. Przewód przystosowany do krótkotrwałej działalności przez okres mniej więcej 40 dni, co gwarantuje wytwórca.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10