Podnośniki gazowe

W samochodach dostawczych układem, który ułatwia podnoszenie tylnych drzwi są sprężyny gazowe pchające. Po określonym czasie użytkowania układ ten ulega eksploatacji i należy go zamienić na nowy. Podstawowym parametrem opisującym sprężynę gazową jest siła potrzebna do jej zamknięcia wyrażana w Newtonach. Dodatkowo opisuje się skok, czyli różnicę rozmiarów między sprężyną ściśniętą a rozłożoną oraz przekrojem. Jeżeli na mechanizmie podane są wszystkie dane, dopasowanie nowego elementu nie sprawia trudności. Natomiast jeśli wytwórca nie podaje żadnych parametrów należy samemu dokonać odpowiednich obliczeń. W internecie dostępny jest arkusz kalkulacyjny do dopasowania siłownika. Wystarczy znać ciężar klapy oraz jej wymiary, ilość siłowników, dystans między miejscem zaczepienia do klapy a osią obrotu oraz siłę dodatkową potrzebną do zamknięcia lub otwierania klapy. Można także skorzystać z oferowanych usług projektowych uwzględniających prawidłowy wybór sprężyny gazowej. Usługi te są płatne, jednak przy kupnie asortymentu w sklepie podlegają częściowej kompensacie. Do nietypowych rozwiązań projektowych usługi doboru sprężyn są w 100% płatne. Co do instalacji punkty zamocowania siłownika gazowego powinny znajdować się w jednej linii. Elementy końcowe przymocowuje się do specjalnych podpór, które zapewniają pewne luzy tak aby element tłoczący nie uległ naprężeniom poprzecznym. Podczas montażu należy pamiętać o jej pozycji tłoczyskiem do dołu aby podczas pracy podlegała amortyzacji. Środek mechanizmu uzupełniony jest stłoczonym gazem oraz uszczelnieniem. Nie należy jej więc rozczłonkowywać. Jest to niebezpieczne i spowoduje nieodwracalne zniszczenie.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10