Jaką pompę dostarczającą ciepło nabyć? Odcinek 1.

Jeśli rozważasz w swoim domu wykonanie ogrzewania w podstawie opartej o pompę ciepła posiadasz do wyboru dwa rodzaje: pompę opartą na gruncie i pompę opartą na powietrzu. Począwszy od rodzaju jakim jestpompa ciepła oparta na elementach wymiennika umieszczonych w gruncie. Z uwagi na położenie geograficzne, jest to nieliczna z bardziej wydajnych metod ogrzewania w naszym obszarze. Odróżnia się pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym lub poziomym. Wymienniki ułożone poziomo są dość atrakcyjne kwotowo, ale potrzebują do czterokrotnie więcej przestrzeni niż pionowe. Dla przykładu: budynki do 150 metrów kwadratowych wymagają powierzchni ziemi około trzysta m2. Wymiennik umieszczony poziomo w formie stworzonych z tworzywa sztucznego rurek rozkłada się na wysokości około 1,2-1,5 m w ziemi. Rozwiązaniem pośrednim jest zastosowanie wymiennika ułożonego w kształcie spirali dochodzącego do 15 metrów w dół gruntu. Najpopularniejsze są instalacje oparte na elemencie ziemnym umieszczonym pionowo. Wymogiem są tu otwory pionowe dochodzące do stu m głębokości (do tej wysokości poniżej poziom gruntu nie wymaga się nadzwyczajnych zezwoleń) w których układa się równolegle umieszczoną U rurę zakończoną czujnikiem geotermalną. Przymiotem założenia pompy ciepła z elementem gruntowym jest to, że ma możliwość pokrywać całe zapotrzebowanie na moc grzejną. Kryterium jest rozumie się zastosowanie odpowiedniej zajmowanej powierzchni wymiennika montowanego w gruncie.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10