Pompa cieplna jako pro środowiskowe źródło energii

Wysokie stężenie skażeń i pyłów w atmosferze to sprawdzian, z którym boryka się przeważająca ilość państw w gospodarce światowej, w tym Polska. To ogólnoświatowy dylemat, w celu rozwikłania którego podejmowane są próby obniżenia emisji spalin, głównie pochodzących z rejonów mieszkalnych. Wśród osiągalnych rozwiązań grzania pompy ciepła są najbardziej wydajne, ponieważ pracują bez uszczerbku dla środowiska – pompy nie produkują dymu, popiołu ani żadnych innych substancji mających szkodliwy wpływ na środowisko. Moc najczystszej energii. Zatem inwestowanie w wspomniane instalacje jest bardzo uzasadnione w kwestii ogólnoświatowego kłopotu ze smogiem. Pompy ciepła to niewielkie ekologiczne urządzenia wykorzystywane głównie jako ogrzewanie domu. W tym celu wykorzystują ciepło z otoczenia (wody, gruntu lub powietrza), czyli tzw. dolnego źródła, i przekazują je do źródła górnego – systemu grzewczego (kaloryferów lub podłogówki). Wybór typie pompy ciepła, a dokładniej jej dolnego źródła, jest uzależniony od warunków, w jakich będzie ona funkcjonować: powierzchni działki, strefy klimatycznej, gdzie wybudowany jest budynek, poziomu wód gruntowych i ich składu chemicznego, a także przekroju geologicznego ziemi na kwaterze. Choć pompy ciepła należą do najczystszych technologii, w polskich domach mają zastosowanie cały czas sporadycznie. Główna przyczyną jest całkiem duży nakład inwestycji i wyjątkowe warunki, które muszą być wypełnione przy montażu.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10