Kipper – konstrukcja i działanie

Ładunek sypki taki jak żwir, gruz, piach i inne nie są przewożone na paletach, w kartonach, lecz wiezione wysypane luzem. Stosuje się do tego celu skrzynie wywrotkowe z uchylnymi ściankami, bo owa metoda pozwala na sprytniejszy i korzystniejszy rozładunek kilku tysięcy kilogramów, niż za pomocą szufli ;). Kipper jest dość wyjątkowym autem ponieważ konstrukcja musi pozwalać na przechylanie kompletnej paki ładunkowej względem głównej ramy z kołami. Dlatego wywrotka winna posiadać drugą ramę pomocniczą, zespoloną prosto do ruchomej paki. Siłownik przechyla pakę pozostając przymocowany dokładnie między wspomnianymi ramami, a nie wprost do podłogi ładunkowej. Wywrotki mają hydrauliczny układ do opuszczania paki sterowany pneumatycznie. Układ zasilany jest pompą hydrauliczną napędzaną przeważnie ze skrzyni biegów przy użyciu przystawki odbioru mocy PTO. Instalacja elektryczna wywrotki ograniczona jest do sygnalizacji świetlnej i pomocniczo akustycznej uruchomienia przystawki odbioru mocy a także wywrócenia paki. Z reguły producent podwozia montuje osobną lampkę kontrolną na tablicy rozdzielczej. Skrzynia ładunkowa kippra posiada ścianki, które przechylają się albo na osi dolnej, albo na osi wysokiej. W czasie wyładunku paka się przechyla, a burta pod własnym ciężarem, będąc umieszczona na osi górnej otwiera się po odhaczeniu dolnej blokady. Tym samym wymusza to stosowanie silniejszych zawiasów górnych, by poradziły sobie z udźwignięciem zwiększonego obciążenia – ciężką burtę muszą dźwignąć tylko dwa przeguby, a na dolnej osi daje się więcej słabszych.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10