Kable grzejne pod asfalt, płytki

W trakcie pory zimowej przy opadzie śniegu nieustanne pozbywanie się okrywy białego puchu sprawia spore utrudnienia. Gorsza sytuacja jest gdy śnieg ma znaczną wilgotność i szybko przekształca się w lód. Wówczas oczyszczenie nawierzchni jest bardzo trudne lub nawet nie do wykonania. Przed zaleganiem pokrywy ze śniegu czy lodu ochronią nas przewody grzewcze założone pod płytki brukowe, płytki ceramiczne czy pokryte asfaltem. Prawidłowo zainstalowany system sterowników i odpowiednie zainstalowanie czujników zapewnią stałe roztapianie pokrywy opadu śniegu. Do podgrzewania powierzchni zewnętrznych stosuje się przewody zasilane jedno lub dwustronnie oraz maty grzejne. Maty grzewcze pozwalają zaoszczędzić sporą czasu przy zakładaniu systemu, jednak warunkiem ich montowania jest nawierzchnia o równoległym kształcie np. prostokąta. Przewody i maty należy rozłożyć w taki sposób aby wiązki kabli się nie dotykały oraz nie przecinały. Ich układanie uproszczają specjalne metalowe taśmy instalacyjne. Odstępy pomiędzy przewodami należy przeliczyć z uwzględnieniem określonej mocy grzejnej oraz w zależności od typu kabla. Na utwardzoną warstwę wysypuje się warstwę piasku lub suchego betonu. Na takiej powierzchni instaluje się kable lub maty. Kolejny krok to na warstwę wierzchnią należy wysypać piasek i utwardzić. Końcowym etapem jest ułożenie właściwej nawierzchni. Przy układaniu przewodów grzejnych należy pamiętać o doprowadzeniu ich końcówek zasilania bezpośrednio do puszki instalacji elektrycznej. Jest to ważne zwłaszcza przy przewodach dwustronnych, których końcówki muszą się zbiegać w jednym punkcie. Odpowiednią moc układu dobieramy w uzależnieniu od uwarunkowań klimatycznych określonego terenu. Instalujemy system na całej połaci terenu lub tylko pod pasami wjazdowymi. Jeśli występuje kratka spływowa, należy również zainstalować w nim przewód grzewczy.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10