Przewód samoregulujący się Selftec DW

Kable grzewcze samoregulujące się mają duży zakres zastosowania. Jest możliwość stosować je jako system zapobiegający zamarzaniu do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem układów rur, zaworów. Można montować je z zastosowaniem taśmy mocując wiązki kabla wzdłuż rury lub owijając w zależności od potrzebnej mocy do ochrony zaworu.
Rury i systemy rur można też ochronić przed zamarzaniem przez wprowadzenie kabla grzejnego do wewnątrz rurociągu. Taki sposób montażu może być przeprowadzony w rurach będących już w eksploatacji i nie wymaga rozmontowania izolacji lub poprowadzenia innych przepustów. Wspomniany rodzaj mocowania jest możliwy też w układach rur znajdujących się pod pod powierzchnią ziemi.
Szczególnym rodzajem kabla grzejnego samoregulującego używanym do wspomnianego rodzaju montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z żywnością i atest PZH umożliwiający umieszczenie go w rurociągach z wodą pitną.
Kabel grzejny SelfTec DW dostarczany jest w długościach na żądanie do samodzielnego zakończenia. Przewód można przycinać na potrzebne części. Umożliwia to szeroką dowolność użytkowania. Jedną z kluczowych zalet kabla jest
możność montażu w już użytkowanych instalacjach, gdy nie ma akcesu do rur z zewnątrz, bez konieczności zmiany osłony cieplnej.
Selftec DW może być użytkowany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w kawałku o maksymalnej długości 60m.

SelfTec DW

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10