Kablegrzejne łatwy montaż i pewny efekt

Zamontowanie kabla grzejnego do rynien i rur do deszczówki, zaczynamy od jego rozwinięcia. Kabel wyposażony jest przez fabrykę w kilkumetrowy odcinek przyłączeniowy z dwiema wiązkami zasilającymi a także wiązką do obrony przeciw porażeniu. Gdy kabel termiczny jest zamontowany w rurze spustowej do deszczówki a także rynnie w obszarze temperaturowym gdzie potrzebne są jego zdublowane długości, należy rozpocząć od rury spustowej. Na poszyciu dachowym układamy podwójną nitkę kabla na długość rury i spinamy go uchwytami do rur spustowych. Tak przygotowane przewody umieszczamy w pierwszej skrajnej rurze spustowej i przytwierdzamy je przy pomocy zaczepu rynnowego. Potem kable instalujemy w rynnie, przemieszczając się w kierunku jej końca, gdzie znajduje się druga rura spustowa. Tutaj tak jak poprzednio, układamy zapas kabla na dachu oraz spinamy go uchwytami oraz umieszczamy w rurze spustowej. Kolejno zawracamy wzdłuż rynny ,a także wzdłuż poprzednio rozłożonej nici przewodu, zapinamy je za pomocą zamocowanych uprzednio mocowań. Zasilanie kompletnej instalacji odbywa z sieci energetycznej o napięciu 230V. W razie małych instalacji, kable mają możliwość być zasilane bezpośrednio za pomocą przedłużenia kablowego z zestawem gniazd i wtyków odpornych na wodę ,a także wilgoć, wyposażonych oprócz tego w styki do ochrony przeciwporażeniowej. Składanie takiej instalacji jednej osobie, nie powinno zabrać więcej niż 60 minut. Kiedy wrócą przymrozki, rezultat swojej pracy będzie można podziwiać w niezamarzniętej instalacji przeciwdeszczowej.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10