Unijna Dyrektywa ErP – Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zbiór wytycznych obciążających obowiązkiem dostawców i producentów pieców gazowych i na olej, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy i wielkości o spełnianiu określonych wymogów w zakresie sprawności energetycznej produktów.
Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy główne zakresy: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), nakaz stosowania etykiet energetycznych (tzw. Eco Labeling) i wymóg udostępniania informacji technicznych urządzenia (karty produktu).
„Ekoetykietowanie”, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek przekazywania razem z produktem kart precyzujących grupę energetyczną. Ideą tego rozporządzenia jest umożliwienie nabywcy końcowemu porównania produktów na podstawie jednolitych, jasnych i sugestywnych dla niego właściwości. Etykieta jest znormalizowana, dokładnie określona i pokazująca szczegółowo pokazane wiadomości. Musi być umocowana w miejscu widocznym i dostępnym, np. na przedniej powierzchni kotła, jak również w materiałach promocyjnych czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych uwzględniających koszty oraz zużycie energii. Co więcej powinna być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania wnętrz dla danego modelu w okolicznościach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są wyraźnie określone i odniesione do liczonej, indywidualnie dla wybranego urządzenia, sprawności średniorocznej. Przedstawiana dyrektywa też nakłada obowiązek na producentów i importerów, którzy muszą do oferowanego kotła gazowego dodać kartę z klasą energetyczną urządzenia oraz kolejną – dla zestawu tzw. etykieta kompletu. Służy ona do obliczenia sprawności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać utworzony z wykorzystaniem wybranego urządzenia oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importer musi dołączyć podstawowe etykiety dla swoich hurtowników tak, by mieli możliwość tworzyć indywidualne komplety, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10