Przewody grzejne z termoregulacją

Znakomitym wykorzystaniem na z dnia na dzień chłodniejsze noce przeciwdziałającym zmarznięciu rurociągów są przewody grzejne FreezeTec. System uzbrojony w te kable grzewcze będzie działał właściwie pod paroma zależnościami.

Przekrój rurociągu, na którą będzie instalowany przewód nie powinna być dłuższa niż 50 mm. Musi być zamontowana izolacja na ogrzewany element, najmniej 10 mm granicznie 2 cm. Znaczące są również warunki w jakich będzie prowadzony montaż. Ciepłota ogrzewanego rury nie powinna być wyższa niż 65 stopni, a minimalna ciepłota miejsca instalacji -25 stopni. Przewód FreezeTec jest zbudowany z przewodu grzejnego z zainstalowanym na jednym końcu termostatem, którego zakres działania wynosi +3 stopnie, a wyłączenie odbywa się przy +10 stopniach. Fragment ogrzewający może być długości 2-3-5-7-10-15-21-30 i 42 m. Do każdego z przewodu grzewczego podłączony jest przewód zimny o długości 1,5 m zakończony wtykiem.

By kable grzewcze działały poprawnie należy je dopasować, w zależności od średnicy wewnętrznej rury, założonej izolacji oraz od najniższych temperatur minusowych panujących w miejscu montażu może wyjść, że pojedyncza nitka przewodu nie jest efektywna. Producent przewodów grzewczych przygotował stosowną na ten cel tabele. Po określeniu zapotrzebowania na dane rozwiązanie inicjujemy od zamontowania termoregulatora. Powinien on być usytuowany w miejscu podatnym na najmniejszą temperaturę. Albowiem on będzie decydował o funkcjonowaniu całej instalacji. Kiedy musimy ułożyć przewody grzewcze na rury z PCV musimy zastosować pod kablem grzejnym z warstwą klejącą taśmę aluminiową, który osłania rurę przed możliwym stopieniem. Kolejno układamy kabel grzejny.

Jeśli z obliczeń określono zamontowanie 1 nitki to instalujemy ją u spodu rurociągu pod kontem 45 stopni i mocujemy taśmą instalacyjną. Gdy z wyliczeń zostało określone zastosowanie z owinięciem montujemy tak aby kable nawzajem się nie stykały. Tak ułożoną instalację oklejamy na całej długości pasem aluminiowym i ocieplamy otuliną. Tak przygotowana instalacja da nam pewnie przeczekać całą zimę.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10