Przewody grzejne do dachów i rynien

Przewód grzejny VCDR to elektryczny przewód dedykowany do montażu na brzegu dachów, w rynnach oraz rurach spustowych. Stosowany prawidłowo przeciwdziała zamarzaniu wody w korytach i rurach na dachu, jednocześnie przeciwdziałając uszkodzeniom systemu, zbieraniu się śniegu i lodu, tworzeniu się sopli oraz powstawaniu zacieków na elewacjach budynków.
Przewody grzewcze VCDR są tworzone w gotowych odcinkach długości od 9m do 175m. Są to kable jednostronnie zasilane, nie ma potrzeby ich ciąć i izolować, wykończone są kablem zimnym. Jest wystarczające, by wiązkę kabla rozłożyć w punkcie montażu i włączyć go do prądu 230V puszki, gniazdka – po dorobieniu wtyczki, lub regulatora.
Aby system przewodów grzewczych był efektywny i użyteczny, trzeba dobrze dobrać ilość kabli i moc instalowanego przewodu uwzględniając usytuowanie budynku w danej strefie klimatycznej. Wybór opiera się o tabelę udostępnianą przez wytwórcę obejmującą informacje o miejscu instalacji, strefie klimatycznej oraz odpowiadających temu długości kabli.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10