Kotły Immergas kondensacyjne

Rozważając zakup pieca gazowego do rezydencji należy, oprócz dobranie odpowiedniej mocy grzewczej urządzenia należy zastanowić się nad wielkością i rodzajem pojemnika ciepłej wody użytkowej. Zestaw owy zrealizuje dwie funkcje dostarczy ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Przy doborze wydajności pieca należy dodać zasób ok 25% mocy na podgrzewanie bufora.

objętość bufora winna być na tyle duża by za jednym użyciem dać wszystkim domownikom konieczną ilość ciepłej wody użytkowej. By skrupulatnie to obliczyć powiela się liczbę osób na trwale mieszkających przez 35l na osobę – gdy korzystamy z natrysku lub przez 50l na człowieka gdy faworyzujemy ablucje w hydro-wannie. Czym zasobniejszy zbiornik tym większą powinien mieć izolację. Dziś fabrykowane są bufory w dodatkowej osłonie co łagodzi straty temperatury. Przy jego doborze nie powinno się „oszczędzać”. popularne pogłoski o luksusowości używania z pojemniejszego zasobnika nie nie ma poparcia w skrupulatniejszych obliczeniach. Posiadamy natomiast zapewnienie dużego komfortu ciepłej wody dla wszystkich mieszkańców domu, wyższą trwałość bufora z uwagi na mniejsze gromadzenie osadu a co istotne bezpieczeństwo dla pociech w zabezpieczeniu przed oparzeniem.

W wypadku wykorzystywania solarów lub innego, zastępczego urządzeniado podgrzewania bufora należy zamontować produkt z dwoma spiralami.

Blogowanie na ekranie - . Oceniony przez 2085 subskrybentów na: 9.9 / 10